Dia de la cirurgia – 5 Estratègies

by Verónica Ruiz

5 ESTRATÈGIES PER MINIMITZAR L'ANSIETAT QUE EXPERIMENTA EL/LA PACIENT EN RELACIÓ A LA CIRURGIA

És relativament freqüent que, si vostè s’ha de sotmetre a algun procediment mèdic invasiu, com és la cirurgia dermatològica, pugui experimentar cert nivell d’ansietat i por.                                       

Aquestes emocions són molt comprensibles i solen estar relacionades amb la por a patir mal, la por al dolor durant i després de la intervenció, la incertesa sobre les possibles complicacions i conseqüències d’aquesta intervenció i la por a enfrontar-se a una situació desconeguda que es troba fora del seu control ia més, separat/da dels seus familiars.

Diversos estudis recents han observat que l’ansietat preoperatòria disminueix el llindar de dolor sent un important predictor del dolor que experimenta el/la pacient durant i després de la intervenció, és a dir, com més ansietat senti el/la pacient, major probabilitat hi ha que senti més dolor amb l’aplicació de l’anestèsia, que aquesta anestèsia sigui menys duradora i que tingui major dolor després de la cirurgia.

És, en aquest context, on el/la metge responsable juga un paper fonamental, podent posar a la seva disposició eines que promoguin la seva relaxació, que ajudin a disminuir el nivell de percepció de dolor, i que, en general, contribueixin a fer-li la situació més confortable.

Tot i que hi ha diversos fàrmacs que es poden prescriure per disminuir el nivell d’estrès associat a la cirurgia, s’han investigat tècniques no farmacològiques que poden ser també beneficioses per a aquesta fi sense els efectes adversos associats a medicaments.

A continuació descriuré les tècniques enfocades a ajudar- li a gestionar el nivell d’ansietat abans d’una intervenció quirúrgica i, amb això, a millorar la seva percepció de l’experiència.

1. Comunicació centrada en el pacient

Els resultats de diversos estudis han mostrat que el factor més important relacionat amb una percepció positiva de l’experiència per part del pacient van ser l’habilitat del/la cirurgià/na per establir una bona comunicació amb el/la pacient.                                                                                                                                        

La construcció d’una bona relació metge-pacient basada en la confiança comença a gestar-se a la visita preoperatòria i, tot i que no hi ha directrius estandarditzades ni protocol·litzades respecte a la informació que s’ha de proporcionar als/les pacients en aquesta visita, aquesta hauria de ser individualitzada i basada en els problemes de salut de cada pacient, de manera que puguem anticipar-nos als possibles problemes/complicacions que poguessin sorgir durant o després de la cirurgia.                      

El fet d’explicar-li la dinàmica de la intervenció, què pot esperar o sentir vostè durant la cirurgia, donar-li pautes clares sobre les cures i el dolor postoperatori i, sobretot, mostrar-li empatia, són claus a l’hora d’establir una bona relació metge-pacient.

2. Mesures de distracció

  • Distracció verbal: L’ús de la distracció verbal durant la cirurgia, mitjançant la conversa i l’ús de paraules reconfortants cap al/la pacient s’ha proposat en alguns estudis descriptius com beneficiós per disminuir els nivells d’ansietat i dolor per part de l’pacient.
  • Distracció con música: Els estudis que han investigat els efectes de la música sobre l’ansietat preoperatòria han mostrat resultats heterogenis. Tot i que la “musicoteràpia” és una modalitat que no és cara d’implementar i té potencials beneficis, encara disposem d’escassa evidència que recolzi el seu efecte ansiolític durant la cirurgia. 

Alguns estudis assenyalen que la música dirigeix l’atenció del pacient cap a un estat emocional agradable, promou la relaxació a través de la disminució de l’activitat adrenèrgica i afecta el sistema límbic mitjançant l’estimulació de l’alliberament d’endorfines. No obstant això, les dades que aporten alguns treballs mostren que els efectes terapèutics de la musicoteràpia serien més probables que ocorreguessin si als pacients se’ls permetés seleccionar les seves pròpies preferències musicals.Els estudis que han investigat els efectes de la música sobre l’ansietat preoperatòria han mostrat resultats heterogenis. Tot i que la “musicoteràpia” és una modalitat que no és cara d’implementar i té potencials beneficis, encara disposem d’escassa evidència que recolzi el seu efecte ansiolític durant la cirurgia.

3. Educació al/la pacient

Segons els resultats de diversos estudis, l’ús de vídeos explicatius sobre les diferents tècniques quirúrgiques i les cures postoperatòries ha resultat beneficiós a l’hora d’incrementar l’eficiència en la comunicació, millorar la comprensió i la percepció de satisfacció per part del/la pacient.

4. Tècniques de relaxació

La meditació, mindfulness i la hipnosi s’han utilitzat en cirurgia dermatològica per calmar i reequilibrar el sistema nerviós autònom, reduint el nivell d’ansietat dels i les pacients.

En aquest sentit, m’agradaria destacar una iniciativa interessant promoguda per professionals de l’Hospital de la Paz a Madrid, que han desenvolupat l’app “En calma en el quirófano“, sent l’objectiu principal el d’ajudar a el / la pacient a minimitzar l’estrès o ansietat que puguin experimentar abans d’una cirurgia.                           Aquesta eina digital se centra fonamentalment en la realització d’exercicis de mindfulness per poder gestionar l’ansietat.

5. Mecanoanestesia i aplicació de fred local

S’han proposat diferents tècniques d’estimulació mecànica en el lloc de la cirurgia per reduir el dolor relacionat amb la injecció de l’anestèsia. Per ex, el fet de pessigar, gratar o fer massatges la pell del lloc de la injecció han mostrat reduir el malestar relacionat amb la introducció de l’agulla.

L’aplicació de gel o crioanestesia amb diclorotetrafluoretano immediatament abans de la punció i introducció de l’anestèsia local han mostrat reduir lleugerament el dolor relacionat amb la punció i injecció del anestèsic local.

Resum:

S’ha demostrat que els esforços dirigits a millorar la seva comoditat durant la cirurgia, minimitzant el dolor i l’ansietat, milloren els resultats clínics, redueixen els llindars de dolor, disminueix el requeriment d’analgèsics i el risc de complicacions, enforteixen la relació metge-pacient i augmenten el seu nivel de satisfacció.

Algunes tècniques com la distracció, la comunicació centrada en el/la pacient, diferents estratègies educatives, la implementació de diferents mètodes per reduir el dolor amb la injecció i algunes tècniques de relaxació com la meditació i mindfulness ajuden a millorar la seva experiència en cirurgia dermatològica.                                    Aquestes intervencions solen ser rendibles i fàcils d’introduir, eviten els efectes secundaris dels medicaments i serveixen com enfocs complementaris per millorar la seva comoditat durant la cirurgia.

 

 

BIBLIOGRAFIA

  • Felicia Vaughn, Harriet Wichowski, Gerry Bosworth. Does preoperative anxiety level predict postoperative pain? AORN J 2007 Mar;85(3):589-604.
  • Joke Bradt, Cheryl Dileo, Minjung Shim. Music interventions for preoperative anxiety. Cochrane Database Syst Rev 2013 Jun 6;(6):CD006908.
  • Akerke Baibergenova, Christian A Murray. Techniques to minimize the pain of injected local anesthetic. J Cutan Med Surg Sep-Oct 2011;15(5):250-3
  • Philip D Shenefelt. Relaxation strategies for patients during dermatologic surgery. J Drugs Dermatol. 2010 Jul;9(7):795-9.