Injecció de toxina botulínica a les aixelles


Et preocupa l’excés de suor a les aixelles?

A més d’ocasionar incomoditat, la hiperhidrosi axil·lar pot suposar una càrrega emocional significativa. Potser has provat múltiples productes d’aplicació tòpica, com ara desodorants, locions…però cap no t’ha funcionat de manera eficaç.

Per això, vols esbrinar si hi ha algun tractament més efectiu.

doctora verónica ruiz especialista en cirugía de mohs

Sóc la dra.
Verònica Ruiz

Després d’haver acumulat anys d’experiència amb la pràctica d’aquesta tècnica, he pogut veure un abans i un satisfactori després als pacients afectes d’una sudoració axil·lar excessiva.

El pacient tractat no només es mostra agraït pels resultats, sinó que descobreix una millora important en la seva qualitat de vida.

La injecció de toxina botulínica com a solució eficaç a la hiperhidrosi axil·lar

En només unes hores o uns pocs dies comprovaràs l’eficàcia de la tècnica, ja que no només veuràs eliminada la producció de suor, sinó que t’oblidaràs durant mesos.

La hiperhidrosi axil·lar primària és una malaltia de causa desconeguda, que interfereix amb la vida diària a causa de la sudoració axil·lar excessiva. Generalment comença durant l’adolescència i afecta igual homes i dones. Quan s’associa amb mala olor axil·lar rep el nom de bromhidrosi.

L’ús de toxina botulínica per al tractament de la hiperhidrosi axil·lar va ser aprovada el 2004 i des de llavors les injeccions subcutànies de toxina botulínica s’han utilitzat com a tractament per a la hiperhidrosi focal amb seguretat, eficàcia i alts nivells de satisfacció per part del pacient. A més, multitud d’estudis n’han confirmat la seguretat, amb escassos efectes adversos.

Com procediré en aquest tractament?

1

Preparació de la zona a tractar

En primer lloc hem de fer una adequada antisèpsia local per evitar complicacions infeccioses derivades del petit traumatisme local que suposa les injeccions. Després d’identificar i marcar correctament la zona a tractar, es procedeix a la injecció de la toxina, fent servir una agulla intradèrmica de petit calibre. Aproximadament calen de 10-20 injeccions per axil·la, mantenint espais d’1-2 cm entre els diferents punts d’injecció.

2

Procediment de 30 minuts

El procediment sol tenir una durada d’aproximadament 30 minuts.

3

Efectes i resultats

Els efectes del tractament comencen entre les primeres 24 h fins a 4 dies després de fer les injeccions. L’efecte sol durar entre 6-9 mesos, encara que en alguns casos pot durar fins i tot més d’un any.

A vegades em
pregunten

No es recomana cap preparació especial. 

Per minimitzar l’efecte de la punxada es pot aplicar crema anestèsica uns 30 minuts abans de fer infiltracions.

Les complicacions associades a la tècnica són molt poc freqüents. Podem tenir dolor lleuger amb les successives injeccions, petits hematomes per punció i discreta inflamació de la zona. 

Alguns pacients poden tenir excés de sudoració en àrees de pell no tractades. En casos excepcionals, s’han notificat reaccions d’hipersensibilitat greu com a anafilàxia i urticària.

No. El pacient pot realitzar la seva activitat normal el mateix dia del tractament. Es recomana no fer esforç físic important en les 2-3 hores següents al procediment.

Cap als 6-8 mesos de la infiltració, l’efecte de la toxina és mínim, per la qual cosa es recomana repetir les injeccions quan hagi passat aquest temps.

No hi ha indicació aprovada per a l’ús de toxina botulínica en el tractament de la hiperhidrosi axil·lar en menors de 18 anys ni en dones embarassades o donant lactància materna. Les injeccions estan contraindicades en pacients amb hipersensibilitat coneguda a la toxina botulínica oa qualsevol dels excipients de la formulació. 

S’ha de tenir especial precaució en pacients amb trastorns neuromusculars, davant el risc en aquests de desenvolupar debilitat muscular excessiva.