Factors locals que influeixen en la cicatrització cutània

by Verónica Ruiz

En el post anterior vam veure quins eren els factors sistèmics que podien afectar la cicatrització cutània.

No obstant això, hem de tenir en compte que, per realitzar un adequat abordatge terapèutic integral de les ferides (del tipus que siguin), seria també necessari identificar i controlar en lo possible, aquells factors locals que poden estar impedint o dificultant d’alguna manera el procés de cicatrització cutani.

Vegem doncs, quins són aquests factors locals, o dit d’una altra manera, aquells factors que esdevenen en el propi microambient de la ferida, que podrien influir en la epitelització de la mateixa.

 

 • Infecció de la ferida: És un dels factors locals més importants que poden dificultar la cicatrització. Es manifesta en forma d’enverlliment intens (o eritema perllongat), dolor, calor i inflor. Hi pot haver a més, una quantitat variable de sortida de líquid a través de la ferida (exsudat). Com veurem a continuació, diversos factors locals i sistèmics poden determinar major risc d’infecció de la ferida.
 • Presència de cossos estranys: Poden actuar com a cossos estranys els cabells, fibres tèxtils, entre altres, però també la formació d’una col·lecció de pus (abscés), i de sang, (hematoma), dins de la ferida quirúrgica. A més de dificultar la cicatrització i prolongar la resposta inflamatòria local, predisposen a la infecció de la ferida.
 • Isquèmia: La sang aporta oxigen i nutrients a la ferida, de manera que una reducció del fluix sanguini pot alterar en major o menor mesura la cicatrització. Algunes malalties com la diabetis, la malaltia vascular perifèrica, malaltia cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), anèmia i la hipertensió arterial, dificulten l’aportació sanguínia als teixits i, per tant, poden dificultar i retrasar que una ferida cicatritzi correctament.

 

“Aquells processos que dificulten el aportació sanguínia a una ferida o la presència de cossos estranys van a afavorir la infecció de la ferida quirúrgica”

 

 • Insuficiència venosa crònica: Generalment es presenta en membres inferiors i associat a varius. La insuficiència venosa ocasiona una dificultat de retorn de la sang venosa el que es tradueix en edema o inflor de les cames, generant una major pressió mecànica i dificultant així la cicatrització d’una ferida quirúrgica en aquesta localització.
 • Tòxics locals: Alguns productes emprats per a la neteja de la ferida poden resultar tòxics impedint una correcta cicatrització. El peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) i l’hipoclorit de sodi (solució de Dakin) alteren les respostes cel·lulars de migració i proliferació dificultant l’epitelització.
 • Pressió o traumatisme: Una cicatriu sotmesa a un traumatisme repetit o a una pressió i / o tracció excessives trigarà més temps a cicatritzar ja que s’altera l’estabilització del microambient necessari per a una correcta cicatrització. En aquest sentit, també les sutures col·locades amb excessiva tensió poden provocar isquèmia i, en conseqüència, retard en la cicatrització.
 • Higiene deficient de la ferida
 • Deshidratació de la ferida: si és possible i tenint en compte que hem d’individualitzar cada cas, seria recomanable afavorir i promoure la “cura humida”, evitant canvis freqüents d’apòsit.

 

BIBLIOGRAFÍA

 • Eming SA, Martin P, Tomic-Canic M. Wound repair and regeneration: mechanisms, signaling, and translation. Sci Transl Med. 2014 Dec 3;6(265):265sr6.
 • Ryu J, Loza CA, Xu H, Zhou M, Hadley JT, Wu J et al. Potential Roles of Adiponectin Isoforms in Human Obesity with Delayed Wound Healing. 2019 Sep 24;8(10).
 • Jonsson K, Jensen A, Goodson W et al. Tissue oxygenation, anemia, and perfusion in relation to wound healing in surgical patients. Ann Surg 1991;214: 605-613
 • Shiffman MA. Smokers and cosmetic surgery. Int J Cosmet Surg & Aesth Dermatol 2001; 3:185-186
 • Ka SI, Kim SE. Postoperative Complications of Plastic and Reconstructive Surgery in Solid Organ Transplant Recipients. J Craniofac Surg. 2019 Jun;30(4):1012-1015.
 • Mehrabi A1, Fonouni H, Wente M, Sadeghi M, Eisenbach C, Encke J, et al. Wound complications following kidney and liver transplantation. Clin Transplant. 2006;20 Suppl 17:97-110.
 • ] Sgonc R, Gruber J. Age-related aspects of cutaneous wound healing: a mini-review. 2013;59(2):159–64.
 • Gouin J-P, Hantsoo L, Kiecolt-Glaser JK. Immune dysregulation and chronic stress among older adults: a review. 2008;15(4-6):251–9.
 • Wang AS, Armstrong EJ, Armstrong AW. Corticosteroids and wound healing: clinical considerations in the perioperative period. Am J Surg. 2013 Sep;206(3):410-7.
 • Ackermann PW, Hart DA. Influence of Comorbidities: Neuropathy, Vasculopathy, and Diabetes on Healing Response Quality. Adv Wound Care (New Rochelle). 2013 Oct;2(8):410-421.