Factors sistèmics que influeixen en la cicatrització cutània

by Verónica Ruiz

La cicatrització deficient de les ferides cutànies, ja sigui després d’un traumatisme, cirurgia, o malalties cròniques, és la conseqüència d’una alteració en alguna o totes les fases del procés de reparació de la pell.

La fallida d’un o diversos d’aquests processos cel·lulars generalment està relacionada amb una condició clínica subjacent, com una malaltia vascular, diabetis o l´envelliment.

A continuació, veurem quins són els principals factors i / o malalties sistèmiques que poden afectar en major o menor mesura al procés de cicatrització cutani.

 • Dèficit nutricional: Perquè la cicatrització es realitzi correctament, ha d’haver una aport suficient de nutrients a la ferida.                                                                                                                                              La pèrdua de al menys el 10% del pes corporal total està associat amb un augment de complicacions en la cicatrització. Quan hi ha un dèficit de proteïnes, per ex amb nivells d’albúmina sèrica <3.0 g / dl (el que indica malnutrició), el risc de ruptura (dehiscència) de les ferides és més gran.                                                                                                                                                                    També les vitamines A i C tenen un paper molt important durant la cicatrització, així com els àcids grassos essencials, el zinc i el coure.

“Els mesuraments d’albúmina sèrica, transferrina sèrica i el plec de la pell són bons indicadors de l’estat nutricional”

 • Tabaquisme: Fumar tabac redueix l’aport de sang i oxigen a la ferida, alterant totes les fases de la cicatrització, ocasionant major risc d’infecció i de necrosi i una cicatriu de pitjor qualitat a llarg termini.
 • Diabetis: En el pacient diabètic concorren 4 circumstàncies principals que serien la causa d’una cicatrització alterada: una resposta inflamatòria primerenca inhibida o deteriorada, un deteriorament del sistema immunitari, un microangiopatía (obstrucció parcial o total de petits vasos sanguinis) i una neuropatia, que fan que la cicatrització sigui més lenta i hi hagi més predisposició a infeccions de ferida.                                                                                                                                                                No està clar en quina mesura la cicatrització deteriorada es deu als efectes directes de la deficiència d’insulina o les seves seqüeles, que inclouen hiperglucèmia, hiperlipidèmia, neuropatia perifèrica i / o obesitat.

“La diabetis mellitus és la malaltia metabòlica més comuna associada amb problemes de cicatrització de ferides”.

 • Corticoides: són fàrmacs antiinflamatoris i supressors de la immunitat que inhibeixen la cicatrització. Concretament, la presa perllongada de corticoides aprima la pell, retarda l’epitelització, la contracció, i redueix la força de tensió en les ferides tancades, el que comporta a un augment de risc de dehiscència de les mateixes.
 • Obesitat: Es defineix com un índex de massa corporal (IMC) ≥ 30 kg / m2 i és una malaltia crònica que pot produir efectes perjudicials en múltiples òrgans de el cos.                                                              L’ obesitat genera major tensió a la ferida, i el procés de cicatrització més lent, la qual cosa contribueix també a un major risc d’infecció i de dehiscència de ferida.

“L’ obesitat i la presa de corticoides per períodes prolongats presenten un major risc de dehiscència de la ferida”

 • Edat avançada: Els estudis en ratolins i humans sans han demostrat que l’envelliment atenua la reparació de la pell.                                                                                                                                                La pell és més fràgil i el procés de cicatrització és més lent, amb una disminució de les fases inflamatòria i proliferativa; degut a la reducció en la producció de col·lagen, les cicatrius hipertròfiques i els queloides són molt poc freqüents en pacients d’edat avançada.                                Tot i aquest retard en la cicatrització, en la majoria dels casos i en absència de comorbiditats, la ferida cicatritzarà amb normalitat; no obstant això, l’existència de comorbiditats (diabetis, hipertensió arterial, malaltia vascular) empitjoraran la cicatrització tant en les seves fases inicials com en el seu resultat final.
 • Neuropaties: Alguns estudis experimentals i observacions clíniques suggereixen que l’alteració funcional de sistema nerviós perifèric pot conduir a una cicatrització deficient ja que s’ha demostrat que alguns elements neuronals semblen tenir un paper en que els teixits funcionin de forma correcta, per la qual cosa és probable que un dany en la innervació es tradueixi en una dificultat en la cicatrització.

 

Missatge final: El tractament de les ferides ha de pressuposar sempre un enfoc integrat, de manera que l’èxit de la cicatrització està determinat per la presència d’un entorn favorable a nivell local i sistèmic, que permeti a l’organisme restablir les condicions el més semblants possibles a les prèvies del teixit lesionat.

En següents posts aprofundirem en alguns dels principals factors que influeixen en el procés de cicatrització.

Us hi espero!

 

BIBLIOGRAFÍA

 • Eming SA, Martin P, Tomic-Canic M. Wound repair and regeneration: mechanisms, signaling, and translation. Sci Transl Med. 2014 Dec 3;6(265):265sr6.
 • Ryu J, Loza CA, Xu H, Zhou M, Hadley JT, Wu J et al. Potential Roles of Adiponectin Isoforms in Human Obesity with Delayed Wound Healing. 2019 Sep 24;8(10).
 • Jonsson K, Jensen A, Goodson W et al. Tissue oxygenation, anemia, and perfusion in relation to wound healing in surgical patients. Ann Surg 1991;214: 605-613
 • Shiffman MA. Smokers and cosmetic surgery. Int J Cosmet Surg & Aesth Dermatol 2001; 3:185-186
 • Ka SI, Kim SE. Postoperative Complications of Plastic and Reconstructive Surgery in Solid Organ Transplant Recipients. J Craniofac Surg. 2019 Jun;30(4):1012-1015.
 • Mehrabi A1, Fonouni H, Wente M, Sadeghi M, Eisenbach C, Encke J, et al. Wound complications following kidney and liver transplantation. Clin Transplant. 2006;20 Suppl 17:97-110.
 • ] Sgonc R, Gruber J. Age-related aspects of cutaneous wound healing: a mini-review. 2013;59(2):159–64.
 • Gouin J-P, Hantsoo L, Kiecolt-Glaser JK. Immune dysregulation and chronic stress among older adults: a review. 2008;15(4-6):251–9.
 • Wang AS, Armstrong EJ, Armstrong AW. Corticosteroids and wound healing: clinical considerations in the perioperative period. Am J Surg. 2013 Sep;206(3):410-7.
 • Ackermann PW, Hart DA. Influence of Comorbidities: Neuropathy, Vasculopathy, and Diabetes on Healing Response Quality. Adv Wound Care (New Rochelle). 2013 Oct;2(8):410-421.