Revisar la seva pell

by Verónica Ruiz

PERQUÈ ÉS IMPORTANT REVISAR LA SEVA PELL

La incidència global de càncer cutani ha augmentat a tot el món en els últims anys. Concretament, s’ha objectivat un increment important en el diagnòstic i tractament del carcinoma basocel·lular (CBC) en les últimes 2 dècades, no només en persones més grans de 50 anys, sinó en població menor de 40 anys i particularment en dones joves.

Aquest fet converteix el càncer de pell en un problema de salut important.

Malgrat els avenços tecnològics que s’han desenvolupat per millorar el diagnòstic de càncer de pell, la inspecció clínica o visual segueix sent primordial en aquest procés. A més de l´entrenament “visual” en el reconeixement de lesions cutànies malignes i / o sospitoses de malignitat duta a terme per part de dermatòlegs/es i metges/sses de família, s’han proposat altres mesures de salut pública per promoure la detecció precoç del càncer de pell.

S’han emprès algunes iniciatives educatives interessants dirigides a pacients en diferents formats (publicitat digital o en fullets, aplicacions per a mòbils, xerrades formatives, programes o campanyes de detecció de càncer de pell per part de dermatòlegs/es, entre d’altres) amb descripció específica de com s’han de fer les revisions cutànies i quins són els signes d’alarma que poden ajudar a millorar la capacitat de l’pacient en la detecció de lesions sospitoses.

Una peça clau en la detecció precoç de càncer cutani és l’autoexploració cutània per part del pacient.

 
Consells per fer una bona auto-exploració cutània

Es recomana realitzar una auto-exploració cutània 1 cop al mes o 1 cop cada 2 mesos, ja que en moltes ocasions és el propi pacient o un familiar el que detecta una lesió cutània sospitosa.

Per realitzar-la, feu el següent:

 • Despulli’s completament en una habitació amb bona llum.
 • Utilitzi un mirall per revisar aquells punts difícils de veure, com l’esquena i el cuir cabellut, o faci que un membre de la família, parella o amic el revisi.
 • Assegureu-vos de revisar tot el seu cos, ja que el càncer de pell pot ocórrer de vegades en parts de el cos que no estan exposades a el sol, com les plantes dels peus, entre els dits de mans i peus i sota les ungles.
 • Demani cita amb el/la seu/va dermatòleg/loga en el cas de detectar algun canvi o lesió sospitosa.

Per conèixer més informació sobre quins són els signes d’alarma que poden indicar la presència de càncer de pell, fagi clic al següent enllaç:

Signes d alarma del càncer de pell, ¿quan ha de sospital vosté?

 
¿Amb quina freqüència es recomana acudir al/la seu/va dermatòleg/loga per revisar la seva pell?

Es recomana realitzar mínim 1 revisió cutània anual dirigida pel seu/va dermatòleg/a, ja que, a part de les auto-exploracions regulars efectuades pel pacient, el/la  seu/va metge/ssa pot ajudar-li a reconèixer i eliminar lesions cutànies sospitoses.

No obstant això, en determinades situacions i en funció de cada pacient, pot requerir-se un increment en la freqüència d’aquestes revisions cutànies, fins a 2-3 vegades a l’any (o, si es requereix, de forma més individualitzada):

 • Pacients amb antecedents personals i/o familiars de càncer de pell
 • Pacients amb dany solar cutani (fotodaño) important
 • Pacients amb múltiples lunars (nevus)
 • Antecedents personals i/o familiars de nevus atípics (displàsics)

BIBLIOGRAFIA

 • Hamidi R, Peng D, Cockburn M. Efficacy of skin self-examination for the early detection of melanoma. Int J Dermatol 2010 Feb;49(2):126-34
 • Leiter U, Garbe C. Epidemiology of melanoma and nonmelanoma skin cancer: the role of sunlight. Adv Exp Med Biol 2008;624:89-103
 • Task Force on Community Preventive Services. Recommendations to prevent skin cancer by reducing exposure to ultraviolet radiation. Am J Prev Med 2004 Dec;27(5):467-70.