Teràpia Fotodinàmica a dermatologia

by Verónica Ruiz

TERÀPIA FOTODINÀMICA A DERMATOLOGIA: UNA TÈCNICA EFICAÇ I AMB BONS RESULTATS COSMÈTICS

¿Què és la teràpia fotodinàmica?

La teràpia fotodinàmica (TFD), és una modalitat de tractament no invasiva que s’utilitza, sobre tot, per a l’eliminació selectiva de determinats tipus superficials de càncer cutani.    

La seva eficàcia està avalada per multitud d’estudis científics i ofereix molt bons resultats cosmètics, ocasionant mínim dany a la pell circumdant, ja que únicament es dirigeix a les cèl·lules cancerígenes (o neoplàsiques).

Es basa en la fotooxidació de diversos teixits induïda per una substància fotosensibilitzant, que serà absorbida selectivament per determinades cèl·lules o teixits tumorals, de manera que a l’ésser il·luminats posteriorment amb una llum d’adequada longitud i en dosi suficient, aquestes cèl·lules resulten destruïdes.

El fotosensibilizant en crema que es fa servir majoritàriament a Europa és el 5-metil-aminolevulinat (Metvix®/Ameluz®).

“La TFD representa una excel·lent alternativa selectiva i no invasiva per al tractament de determinats tipus de càncer cutani superficial”

 

¿Quins pacients són candidats a la TFD?

L’ús de la TFD en dermatologia està augmentant en els últims anys a causa dels nombrosos estudis que confirmen la seva eficàcia, seguretat, comoditat i excel·lents resultats cosmètics.

Les indicacions actuals en dermatologia per a la realització de la TFD són les lesions de precàncer cutani com són:

 •    Queratosis actíniques
 •     Dany solar a llavis (o Quilitis actíniques)
 •     Carcinoma Basocelular superficial
 •    Carcinoma Escamoso superficial o malaltia de Bowen

 

 Altres indicacions no aprovades però amb bons resultats terapèutics:

 •   Leishmaniasis cutània
 •  Acne: Aquesta teràpia actua mitjançant la destrucció selectiva de la unitat sebàcia responsable de la gènesi i manteniment de l’acne.
 • Limfoma cutani: Diversos estudis demostren la resolució completa/parcial de l’les lesions de Micosis fungoide en estadis inicials (I-II).
 • Accelera la curació de les ferides: Aquest tipus de llum estimula
  significativament la formació de fibroblasts que són les cèl·lules responsables de la cicatrització.
 • Rejoveniment facial: La llum emprada s’utilitza per corregir taques, eliminar arrugues fines i tonificar la pell. Incrementa la circulació sanguínia local, estimula la producció de col·lagen, accelera la cicatrització i estimula l’activitat limfàtica.
 • Balanitis de Zoon
 • Onicomicosis

 

¿A què es refereix el terme Camp de cancerització?

És aquella zona cutània que presenta un important dany solar (o actínic) acumulat durant anys i sobre el qual podem tenir lesions clínicament objectivables com són les lesions precancerígenes (Queratosis actíniques) o càncer cutani ja establert, però en què a més hi ha altres lesions subclíniques no visualitzables que podrien degenerar a curt-mig termini, de manera que la TFD seria una adequada modalitat terapèutica i preventiva sobre aquesta àrea.

“L’aplicació de cicles regulars de TFD representa una bona opció de tractament per al camp de cancerització i fins i tot hi ha estudis que destaquen un paper preventiu de la teràpia”.

 

¿En què consisteix el procediment?
 1. Raspat de la lesió eliminant les crostes (en el cas que les lesions a tractar siguin queratosis actíniques). De vegades s’indica a el/la pacient l’aplicació de cremes exfoliants o queratolítiques (per ex: vaselina salicílica) durant uns dies o setmanes prèvies a procediment per eliminar el màxim de crostes i facilitar la penetració de la crema fotosensibilizant.
 2. Aplicació de la crema fotosensibilizant (en oclusió per Metvix® i no oclusiva per Ameluz®) en la lesió durant 2h-2h 30′.
 3. Un cop passat aquest temps, es neteja l’àrea amb sèrum i es procedeix a l’exposició de la zona a un llum vermell (630 nm) durant 8-9 minuts.
 4. Sol requerir-se un mínim de 2 sessions amb un interval entre les mateixes d’entre 2-3 setmanes per aconseguir l’eficàcia desitjada.
 5. No és imprescindible que el/la pacient acudeixi acompanyat@ el dia de la realització de la tècnica, de no ser que es tracti de pacients dependents.

 

¿Quines són les complicacions del tractament?
 •  Sensació de cremor o dolor, durant l’exposició a la  llum. És l’efecte advers més freqüent.
  Aquestes molèsties comencen uns minuts després de l’inici de l’aplicació de la llum i solen desaparèixer poc després de la seva finalització.                                                                
  Cal dir que la seva aparició depèn de la zona que es tracta: el cuir cabellut, el nas o els pavellons auriculars són zones en què els pacients refereixen més dolor, però no hi ha dubte que hi ha una gran variabilitat individual.                                                         
  Tractament: Entre els mètodes per alleujar aquest dolor estan l’aplicació de ventiladors o aigua freda durant la il·luminació, la interrupció regular de la mateixa, l’administració d’algun analgèsic oral i aplicar anestèsia local de forma prèvia a la il·luminació; l’aplicació de EMLA està contraindicada perquè podria interferir amb  el fotosensibilizant (Metvix® o Ameluz
  ®).
 •  Envermelliment (o eritema) i inflor local: també són freqüents i solen durar entre 24-48 h després del tractament. L’aparició de butllofes, intensa necrosi o ulceració són excepcionals.  Tractament: Hidratació o aplicació d’un corticoide tòpic de baixa potència.
 •  La fotosensibilitat cutània local també existeix, però tan sols a la zona d’aplicació de la crema i dura 24-48 h, per la qual cosa es recomana a els i les pacients portar la zona tractada coberta amb un apòsit durant aquest temps.
 •  Hipo-hiperpigmentació cutànies a mig-llarg termini. Per minimitzar el risc, es recomana utilitzar fotoprotector solar diàriament.

 

BIBLIOGRAFIA

 • Marilyn T Wan Jennifer Y Lin. Current evidence and applications of photodynamic therapy in dermatology. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2014:7 145–163
 • Yolanda Gilaberte, Carlos Serra-Guillén, María Elena de las Heras, Ricardo Ruiz-Rodríguez, Manuel Fernández-Lorente, Cristiane Benvenuto-Andrade et al. Photodynamic therapy in dermatology. Actas Dermosifiliogr 2006 Mar;97(2):83-102
 • Morton C, Szeimies RM, Sidoroff A, Wennberg AM, Basset-Seguin N, Calzavara-Pinton P et al. European Dermatology Forum Guidelines on topical photodynamic therapy. Eur J Dermatol Jul-Aug 2015;25(4):296-311