Empelts en Segell


Història d’una
úlcera que no tanca

Tens una úlcera a la cama des de fa moltíssim temps. T’han aplicat diversos tractaments tòpics i has fet servir multitud d’apòsits diferents, però l’úlcera no tanca i, a més, tens dolor. Aquest procés genera cansament i frustració per a tu com a pacient, i també per al personal sanitari que t’està atenent.

Sabies que hi ha una tècnica que et pot ajudar, senzillíssima de realitzar i eficaç alhora?

Verónica ruiz con paciente de dermatología

Sóc la dra.
Verònica Ruiz

Vaig començar la meva formació específica en la cura de les ferides durant la meva estada formativa a la Unitat de Cremats de l’Hospital Vall d´hebron.

Vaig continuar el meu aprenentatge durant l’estada a la Unitat de ferides del centre de salut Vicente Soldevila (hospital Infanta Leonor) liderada per la Dra Elena Conde.

Gràcies a la Dra Conde i equip, excel·lents professionals i persones, vaig poder aprendre aquesta tècnica i altres conceptes importants relatius a la cura de les ferides que he pogut aplicar a la meva pràctica clínica diària.

Els empelts en segell com a solució a una úlcera crònica que no tanca

Amb aquesta tècnica veuràs com:

  1. L’úlcera va tancant a poc a poc durant diverses setmanes,
  2. El dolor associat es redueix significativament en pocs dies.
  3. L’evident millora que observaràs es reflectirà, sens dubte, en una millora important en la teva qualitat de vida

Aquesta tècnica va ser descrita per primera vegada el 1869 per tractar les úlceres cròniques per insuficiència venosa crònica en extremitats inferiors i consisteix en el trasplantament de petits trossos de pell superficial afaitat d’una zona de pell sana a una altra àrea de pell lesionada, mitjançant l’ús de un full de bisturí i una pinça quirúrgica.

Exemple 1:
Ulcera crònica cama esquerra

Injertos en sello en pierna izquierda antes
ABANS
Injertos en sello en pierna izquierda después
DESPRÉS

Exemple 2:
Ulcera crònica cama dreta

Injertos en sello en pierna derecha antes
ABANS
Injertos en sello en pierna derecha después
DESPRÉS

Avantatges dels
empelts en segell

1

És una tècnica senzilla, eficaç i de baix cost

que es fa de forma ambulatòria sota anestèsia local. No requereix un equipament especial, ni molta experiència i pot ser realitzat per qualsevol dermatòleg amb un mínim d’entrenament quirúrgic.

2

Disminueix el dolor local substancialment

No només representa una excel·lent alternativa per curar algunes úlceres cròniques, sinó que un dels seus principals avantatges és la important disminució del dolor local associat a la pròpia úlcera, que en la majoria de les ocasions succeeix ja en els primers dies després de la realització de la tècnica.

Quins pacients són candidats per utilitzar aquesta tècnica?

Els empelts en segell s’utilitzen per al tractament d’úlceres cròniques, habitualment en cames, de diferents causes, però la major experiència publicada a la literatura es refereix al tractament d’úlceres en context d’insuficiència venosa crònica, arterioloesclerosi (úlcera de martorell) i úlceres diabètiques.

En principi, qualsevol pacient amb úlceres cròniques i que presenti una adequada aportació sanguínia als teixits pot ser tributari de la realització d’aquesta tècnica, si bé aquells pacients amb obstrucció arterial parcial, cosa que ocasionaria una dificultat de reg sanguini, podrien no considerar bons candidats per a aquesta tècnica.

A vegades em
pregunten

Les revisions clíniques després de la tècnica les fem habitualment 2 cops per setmana, de manera que es pot valorar el progrés de l’epitelització, la necessitat de canvis en els apòsits i si la lesió requereix la realització d’una segona tanda de tractament.

És recomanable que, si és possible, tant el dia de la realització de la tècnica com les cures posteriors, el/la pacient vagin acompanyats.

Generalment se sol indicar al/la pacient que realitzi una immobilització més estricta durant els primers 3 dies després de la tècnica (que romangui assegut/da amb les cames elevades la major part del temps, alternant amb passejades curtes al seu domicili), incrementant de forma lenta i progressiva els períodes de deambulació a partir del 4t dia.

El/la pacient sol trobar-se bé i el que és més gratificant per al/ella és que refereix una reducció important del dolor que prèviament tenia a nivell de l’úlcera, trobant alleugeriment notable ja en els 2 primers dies després del procediment.

Cal tenir en compte que, de vegades i degut a circumstàncies relacionades amb l’etiologia de l’úlcera i el context mèdic de cada pacient, pot ser necessari repetir el procediment varios cops durant un temps variable fins a aconseguir el tancament complet de l’úlcera.

No cal fer cap preparació prèvia específica per part del pacient,

únicament s’ha de tenir molt en compte el fet de fer repòs important durant almenys la primera setmana post-tècnica.